Årsmöte 2020

Årsmöte 2020

19 APRIL

Årsmöte 13.00 

Årsmöte 2020


Det är här vi bestämmer hur vi ska utveckla verksamheten under det kommande året.


Hur vill du att klubben ska utvecklas? Var med och påverka - allas röster och åsikter är lika värdefulla!

För att säkerställa att vi inte bryter mot förbudet mot folksamlingar på över 50 personer önskar vi att du anmäler dig om du vill vara med på årsmötet. Gör det genom mejl till info@sandbytc.se och meddela om du deltar på plats eller om du vill koppla upp dig via länk.

 

Vill du nominera till uppdrag i föreningen?

För att föreningen ska fungera behöver vi hjälpas åt att driva den framåt. Du som medlem kan nominera en person till att var med i arbetet - antingen dig själv eller någon annan. Inför årsmötet föreslår Valberdningen vilka som ska ingå i styrelsen, men det är årsmötet som väljer vilka som ska få förtroendeuppdrag i föreningen.


Du kan nominera kandidater till styrelsen, valberedning och revisor. För årsmötet 2020är följande poster uppe för val:

  • Ordförande (2 år)
  • Sekreterare (2 år)
  • Kassör (1 år)
  • 2 Ledamöter (2 år)
  • Ledamot (1 år)
  • Suppleanter (1 år)
  • 2-3 personer till valberedning (1 år)
  • 2 Internrevisorer (1 år)


Skicka in dina förslag till valberedningen genom att använda länken till höger. Valberedningen behöver ha dina förslag senast 5 april 2020.

 
 
 
 

Nominera till förtroendeuppdrag

Förslag till årsmötet - Vill du motionera? 

Årsmötet är det högsta beslutande organ vi har i föreningen. Det som bestäms här ska styrelsen och alla andra i föreningen följa. Har du en idé som du tycker styrelsen bör arbeta med under det kommande året? Lämna in en motion (ditt förslag) till årsmötet. Det behöver inte vara komplicerat skrivet, utan var tydlig med vad du vill. Motionen bör avslutas med: Därför tycker jag årsmötet ska besluta att... Tänk på att varje motion endast kan innehålla en sakfråga. Du kan däremot lämna in flera motioner.  Motionen måste var underskriven med ditt namn.


Skriv din motion i word eller liknande och skicka den via e-post till kansliet. Du kan också lämna in handskrivna motioner under kanslitid. Motioner ska enligt stadgarna vara inlämnade senast 14 dagar innan årsmötet, dvs senast 5 april 2020.


© 2017 Sandby Träningscenter. Lundavägen 2, 247 34 Södra Sandby. Alla rättigheter reserverade.

Swish, 123 512 47 97. Bankgiro, 653-4788. Organisationsnummer, 802453-8715.