Extra årsmöte

Kallelse till extra årsmöte

 

På begäran av medlem kallar styrelsen härmed till extra årsmöte pga osäkerheten om vår framtid. Mötet hålls söndag 29/10 2023 kl 11.00 i fitnessalen i Byahuset. 

 

Ärende

  • ska vi pausa föreningens verksamhet? Vi kan avsluta det mesta och ha en vilande styrelse, som sedan kan återuppta arbetet och starta om - i fd banken
  • ska vi avsluta föreningen och lägga ner?
  • andra tankar/idéer från er medlemmar?

 

Bakgrund

Vid årsskiftet tvingas vi lämna de lokaler vi länge haft i Byahuset. Vi har länge jobbat intensivt gentemot kommunen och det de nu erbjuder är fd banken på Dalbyvägen 4. Dessa lokaler är dock betydligt mindre än de vi har i dag, varför det är osäkert hur vi som förening ska gå vidare. 

 

Tankar

  • vi vet inget om den blivande hyran, lokalen måste ställas i ordning, väggar slås ut, ventilation uppgraderas mm - hur dyrt blir det?
  • under tiden huset ställs i ordning, troligen jan - april, måste vi pausa vår verksamhet. Detta kan dock dra ut på tiden framför allt beroende på att bygglov måste sökas, då husets verksamhet ska ändras
  • de tre föreningar som i dag finns i Byahuset, ska dela på ytorna där, vi får betydligt mindre ytor jämfört med i dag
  • tränare kommer att sluta, många som tränar/dansar mm kommer att hitta andra aktiviteter på nya ställen

 

Styrelsen kan inte fatta sådana beslut, det är upp till medlemmarna att göra detta och besluten ska tas på extra årsmöte. Det är därför mycket viktigt att ni funderar kring hur er träning ska se ut i framtiden - vill ni fortsätta att träna med oss i nya lokaler? Kommer ni att fortsätta stötta oss även om det blir ett uppehåll? Hur ska vi gå vidare? 

 

Ska vi pausa och försöka starta om eller helt enkelt lägga ner?

 

Styrelsen för Sandby ideella Träningscenter